afbeeldingboven-1

DISCLAIMER

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan consumenten, zakelijke klanten en potentiële relaties. ECOLAN® besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door ECOLAN®.

Auteursrecht voorbehouden
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECOLAN® openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Verwerking van persoonsgegevens
ECOLAN® gaat zorgvuldig om met haar klantengegevens en zal deze niet verstrekken aan derden. ECOLAN® en haar dealers en vijverspeciaalzaken gebruiken de (persoons)gegevens alleen voor logistieke afhandeling van orders, voor kwaliteitservice en voor het informeren over producten en diensten van ECOLAN® 

 

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.