Ecolan_18

Stap 1: Het uitrollen van uw ECOLAN® vijverfolie

a. Positioneren

✓ Open de verpakking voorzichtig en verwijder het beschermdoek. 
✓ Het bestelde 2D vijvervel worden volgens bijgevoegde uitrolschets gepositioneerd en uitgevouwen.
 

B. uitvouwen en uitrollen
Uitrolschets ECOLAN®

✓ Alle werkzaamheden aan de ondergrond moeten volledig uitgevoerd zijn voordat de
    vijverfolie wordt aangebracht.
✓ De ondergrond moet voor het verleggen van de vijverfolie grondig gecontroleerd
    worden op scherpe uitsteeksels (scherpe stenen, glas, wortels, etc.), deze moeten
    worden verwijderd. Bij twijfel eerst ECOLAN® beschermingsvlies aanbrengen.
✓ ECOLAN® is een elastisch materiaal en moet altijd zonder spanning in positie worden
    gebracht en bevestigd. Let hierbij ook op de stabiliteit van de ondergrond en
    het gewicht van het water dat hierop aangebracht wordt.
    Laat de ECOLAN® vijverfolie na het uitleggen ca. 15-30 min. liggen voordat tot enige 
    bevestiging wordt overgegaan (zodat deze zich goed kan zetten). Hierna kan direct
    water in de vijver worden aangebracht.